Jump to content
HomeEducation

Quality assurance

Quality assurance

Evaluation of study activities

Evaluation of study environment (Danish)

Hvert år følger institut for Materialer og Produktion op på de ønsker til studiemiljøet, som de studerende har angivet i semesterevalueringer og semestergruppereferater. Nedenfor kan du se, hvad der er indberettet for det enkelte år, og hvad der er afklaret.

Når instituttet vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Services, da det netop er Campus Services, der har ansvaret for at sikre optimale fysiske rammer for undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU.

Udfordringer, der vedrører IT, videreformidles til AAU IT Services (ITS).

Længere nede på denne side kan du kan finde Campus Services og ITS' årsrapporter.

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, har du mulighed for selv at melde det til Campus Service via deres Building Support app.

Recruitment panel

The Recruitment Panel of the Department of Materials and Production is an important part of the department's efforts to ensure an ongoing dialogue with the potential employers of our graduates.

We want close cooperation with the surrounding society to ensure that our educations match the skills and competencies that the labor market demands.

This will give our students the best possible conditions for employment after graduation. Establishment of recruitment panels is part of the ongoing and systematic general quality assurance of the programs at Aalborg University.

The recruitment panels are established as an advisory contact forum for strengthening and ensuring the quality and professional relevance of the educations.