MP events

Fysiklærerdag på Aalborg Universitet 2022

Fysiklærerdag på Aalborg Universitet 2022

Time

10.11.2022 kl. 09.30 - 14.30

Description

Vi vil gerne invitere fysiklærere på regionens gymnasier til en spændende fagdag på Aalborg Universitet. Programmet omfatter foredrag om aktuel forskning inden for astrofysik og materialefysik, rundvisning i forskningslaboratorier og en præsentation af SRP/SOP-projektmuligheder vi tilbyder til jeres dygtige elever.

Vi vil også invitere til en åben postersessionen hvor de deltagende gymnasielærer medbringer en poster, der kan præsentere et spændende undervisningsforløb, nye ideer til SRP/SOP’er, eller andet der kan danne grundlag for en faglig diskussion og erfaringsudvikling blandt kolleger.

Deltagelse er gratis, og AAU er vært med forplejning hele dagen.

  • Dato: torsdag den 10. november 2022.
  • Bindende tilmelding senest torsdag den 27. oktober 2022
  • Adresse: Skjernvej 4a, 9220 Aalborg Ø.

 

Program 

09.30-10.00:   Ankomst og kaffe/rundstykker uden for Auditorium A (kælderen)

10.00-10.15:   Velkomst og kort intro til forskning og uddannelser på Fysik/AAU ved Lars Diekhöner

10.15-10.45:   Gravitationsbølger - hvad, hvor, hvordan ved Thomas Tauris.

I dette foredrag gives en introduktion til gravitationsbølger, som er det nye hotte emne indenfor moderne astrofysik. Vi kommer omkring detektorer, og kilderne til disse gravitationsbølger, som er binære systemer med sorte huller og neutronstjerner.

10.45-11.15:   Materialer til den grønne omstilling ved Kjeld Pedersen

Udviklingen af energiteknologier, som kan understøtte de politiske mål opsat for produktion og brug af energi kræver udvikling af nye materialer. Nye principper til at høste energi fra solen og metoder til konvertering og lagring af elektrisk energi fra sol og vind, fx ved omdannelse til flydende brændsler (power-to-X) er nødvendige for at opnå et velfungerende energisystem. Udviklingen af nye materialer til energiteknologi kræver, at grundlæggende elementer fra halvlederfysik, overfladefysik, nanoteknologi mm inddrages sammen med traditionel materialeteknologi. Der præsenteres eksempler på fysikgruppens forskning inden for disse områder.

11.15-12.00:   Laboratorierundvisning

12.00-12.45:   Frokost

12.45-13.15:   Præsentation af SRP/SOP-muligheder udbudt på Fysik/AAU

13.15-14.30:   Postersession inkl. kaffe.

 

Ved spørgsmål kontakt gerne Lars Diekhöner: +45 9940 9217 / ld@mp.aau.dk

 

Tilmeld dig her

Price

Gratis

Host

Institut for Materialer og Produktion

Registration Deadline

27.10.2022 kl. 12.00