Studiestartsprøve

Studiestartsprøve

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve for alle studerende på 1. semester af bachelor- og diplomingeniøruddannelserne i såvel Aalborg og Esbjerg.

PRAKTISK

Prøven afholdes i løbet af de første uger i september efter studiestart. Den har en varighed af 60 minutter og er uden hjælpemidler. Studiestartsprøven bestås, når den er besvaret og afleveret.

FORMÅL

Formålet med studiestartsprøven er bl.a. at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen, og nye studerende skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven afdækker eksempelvis grundlaget for studievalget samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet.

Samtidig har studiestartsprøven til formål at lave en matematikscreening, der hjælper os med at afdække de studerendes matematiske færdigheder med henblik på eventuelt at foreslå områder, der kan forbedres ved deltagelse i særlige kurser, fx Math101.

INDHOLD

Prøven vil således indeholde en sektion med en række generelle spørgsmål om den studerendes forventninger til studiet og grundlaget for studievalget (spørgeskema) samt en sektion med en række spørgsmål i forskellige matematiske discipliner (quiz). Den studerende vil efter at have gennemført studiestartsprøven kunne gennemgå sine svar og se de rigtige svar.

REEKSAMEN

Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen, vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedrørende studiestartsprøven, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.