Semesterkoordinatorer

Semesterkoordinatorer

Semesterkoordinatorer

Semesterkoordinatoren har en central rolle i koordinering og  løbende kvalitetssikring af undervisningen. Koordinatoren refererer til studienævnet og står for den konkrete planlægning, styring, monitorering og evaluering af semestrets undervisning og øvrige faglige aktiviteter. Koordinatoren udøver sin funktion gennem regelmæssige møder med studerende (via semesterintroduktion, semestergruppemøder, semesterevaluering m.m.) og undervisere på semestret.

Funktionsbeskrivelse for semesterkoordinatorer 
Vejledning for semesterkoordinatorer m.fl.
Skabelon til semestergruppemødereferat