Merit og forhåndsmerit

Merit og forhåndsmerit

Merit og forhåndsmerit

MERIT OG FORHÅNDSMERIT

Merit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

Forhåndsmerit gives, før du har bestået en aktivitet, og er dermed studienævnets tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den. Dette gælder især for udlandsophold.

Guide til forhåndsmerit

Blanket til forhåndsmerit (kun på engelsk)

Forhåndsmerit skal være behandlet og godkendt i studienævnet inden semesterstart eller så hurtigt som muligt. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling.

Særligt om udlandsophold
Du skal opnå bedømmelse i alle aktiviteter på semestret (30 ECTS) på det udenlandske universitet. Ingen af semestrets 30 ECTS kan bedømmes på AAU.

  • ¾ af de 30 ECTS skal være direkte relaterede til din uddannelse
  • De resterende 7,5 ECTS skal være relevante for din uddannelse

Mange udenlandske universiteter opretter ikke alle udbudte kurser hvert semester. Du skal derfor have forhåndsgodkendt kurser svarende til 60 ECTS, så du har en pulje af godkendte kurser at vælge fra, når du kommer frem.

For at søge om forhåndsmerit skal du udfylde og indsende ovenstående blanket sammen med følgende:

  • Dokumentation for antal point/ECTS som udgør et fuldt semester på det udenlandske universitet (enten som link til universitetets beskrivelse af hvor mange point, der udgør et fuldtidsstudium, eller link til en officielt omregningstabel)
  • Dokumentation for aktivitetens niveau, der skal være tilsvarende eller højere end det der erstattes. Du er som studerende selv ansvarlig for at sikre du har forudsætningerne til at følge kurset.
  • En beskrivelse af hver aktivitet incl. antal point/ECTS og evalueringsform
  • Godkendelse fra semesterkoordinator enten pr. mail eller som underskrift på blanketten

Indsend blanket og dokumentation godkendt af semesterkoordinator til det studienævn, din uddannelse hører under:
Studienævn for Mekanik og Fysik: snmp@mp.aau.dk
Studienævn for Produktion: snp@mp.aau.dk


ANSØGNINGSFRISTER

Forhåndsmerit gældende for efterårssemestret:  1. april.
Forhåndsmerit gældende for  forårssemestret: 1. oktober.

Guide til merit

Husk at indsende dokumentation for dine beståede aktiviteter til studienævnet (det er ikke tilstrækkeligt at indsende dokumentationen til Internationalt Kontor).

Merit skal være behandlet og godkendt i studienævnet inden semesterstart eller så hurtigt som muligt. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling. Merit for udlandsophold: så hurtigt som muligt efter du har afsluttet udlandsopholdet og helst inden den 1. februar/1. august.

Studienævn for Mekanik og Fysik: snmp@mp.aau.dk
Studienævn for Produktion: snp@mp.aau.dk