Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

 
KVALITET OG EMPLOYABILITY

School of Engineering and Science arbejder målrettet med fastholdelse og videreudvikling af en høj kvalitet i sine uddannelser.

Alle uddannelser er forskningsbaserede og karakteriserede ved stor relevans og employability i forhold til det omgivende samfund. Undervisningen varetages af aktive forskere og i tæt relation til det omkringliggende samfund, så den altid er relevant og ajour. Dette understøtter, at de færdige kandidaters kompetencer og viden stemmer overens med det omgivende samfunds behov og forventninger.

Undervisningsmetoder og læringsformer udvikles og nytænkes løbende.


EVALUERING AF UDDANNELSERNES KVALITET

Der pågår løbende arbejde med at sikre den højeste kvalitet i uddannelserne. Denne kvalitetssikring foregår på både undervisnings- og uddannelsesniveau.

Se skolens procedure for undervisningsevaluering

Se skolens undervisningsevalueringer

 

UDDANNELSESEVALUERING

Umiddelbart før de studerende afslutter deres uddannelse, beder skolen de studerende vurdere deres uddannelse. De studerende gives mulighed for at vurdere opfyldelse af forventninger, fagligt niveau og indhold, studiebelastning (niveau og fordeling), progression og opnåede kompetencer i forhold til kompetenceprofil for uddannelsen.

Se skolens uddannelsesevalueringer


UDVIKLING AF KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

Hos School of Engineering and Science deltager vi aktivt i arbejdet med udvikling og drift af et professionelt kvalitetssikringssystem, der skal være karakteriseret ved systematisk og relevant feedback fra studerende, undervisere, dimittender, aftagere og censorer.

Skolen tager ligeledes del i udvikling og effektivisering af såvel universitetets studieadministrative system som universitetets øvrige administrative systemer.