Årets underviser

RETNINGSLINJER FOR ÅRETS UNDERVISER

I alle studienævn for heltidsuddannelser indstilles en kandidat til Årets Underviser ved det pågældende studienævn.

Studenterrepræsentanterne for de respektive semestre tager initiativ til at finde en kandidat og udarbejder en skriftlig indstilling. Studienævnet udpeger Årets Underviser på et møde i maj (eller  ved denne tid) . Indstillingerne sendes til studienævnssekretæren.

Indstillingerne skal begrundes i engagement og kvalitet i:

  • Forelæsninger
  • Vejledning
  • Undervisningsmateriale
  • Undervisningsplanlægning

Se Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets retningslinjer for Årets Underviser.