Evaluation of study environment

Hvert år følger institut for Materialer og Produktion op på de ønsker til studiemiljøet, som de studerende har angivet i semesterevalueringer og semestergruppereferater. Nedenfor kan du se, hvad der er indberettet for det enkelte år, og hvad der er afklaret.

Når instituttet vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Services, da det netop er Campus Services, der har ansvaret for at sikre optimale fysiske rammer for undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU.

Udfordringer, der vedrører IT, videreformidles til AAU IT Services (ITS).

Længere nede på denne side kan du kan finde Campus Services og ITS' årsrapporter.

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, har du mulighed for selv at melde det til Campus Service via deres Building Support app.

 

Tilbagemelding på ønsker til det fysiske studiemiljø

Menu