Gymnasiesamarbejde

(Only in Danish)

Gymnasieklassebesøg


På Institut for Materialer og Produktion i Aalborg kan vi tilbyde arrangementer af 4-5 timers varighed for fysikklasser ved de gymnasiale uddannelser.

Programmet kunne fx indeholde følgende:


• Velkomst og præsentation af instituttet (15 min.).
• Forelæsning med information relevant for dagens eksperimentelle øvelser (30 min.).
• Rundvisning på instituttet (30-60 min.).
• Frokost (30 min.).
• 1-2 forskellige eksperimentelle øvelser af ca. 30-60 min. varighed hver.
• Afrunding og opsummering (15 min.).


Forelæsningen og de eksperimentelle øvelser bør have et overordnet tema (fx Nanoteknologi). Dette er primært rettet mod 3.g klasser med fysik på A-niveau, men programmet kan i nogen grad tilpasses efter elevernes baggrund. Vi er åbne for ideer til temaer og/eller øvelser, men det er selvfølgelig oplagt, at det skal være relateret til de aktiviteter, som vi har på instituttet.
Kontakt person: Esben Skovsen, Telefon: 99 40 74 84, E-mail: es@nano.aau.dk


Studieretningsprojekter:


På Institut for Materialer og Produktion i Aalborg kan vi tilbyde gymnasieelever hjælp med deres studieretningsprojekter, hvis fysik er det ene af de fag, der indgår i projektet. De projekter, vi udbyder, er primært rettet mod 3.g. elever med fysik på A-niveau, men i særlige tilfælde kan vi også hjælpe elever med fysik B, som skriver i fysik/historie og elever med kemi A, som skriver om emner med relation til nanoteknologi.


Vi vil typisk kunne afsætte en halv arbejdsdag til at hjælpe med eksperimenter og/eller vejledning i forbindelse med et givet projekt. De eksperimentelle øvelser, som vi kan tilbyde, henvender sig primært til dygtige og engagerede elever, men da der kan være brug for yderlige vejledning, og da vi generelt kun i meget begrænset omfang kan vejlede i det sekundære fag, så er det vigtigt, at elevens gymnasielærer også er parat til at spille en aktiv rolle i forbindelse med projektet.
Det er gratis at lave studieretningsprojekt hos os, men vi kan ikke dække udgifter til transport, forplejning og overnatning. Vi er ved at udarbejde en række emner, der kan vælges imellem. Her er en række forslag til mulige SRP-projektemner, som vi pt. kan tilbyde hjælp til:

Fysik:

• Superledning (måling af lednings evne vs. temperatur, demo af svævende magnet).
• Kvantemekaniske tunneleffekter (teori for tunnelstrøm målinger med STM på HOPG).
• UV-Litografi (UV-eksponering af fotoresist gennem en maske, samt fremkaldelse og karakterisering).
• Bestemmelse af Planck’s konstant (Planck’s konstant beregnes på baggrund af målte spektrene fra lysdioder).

Kemi/Bioteknologi:

• Metalliske nanopartikler (fremstilling og karakterisering af nanopartikler)
• Miceller (undersøgelse af micelledannelsen og stabilitet)
• Peptidsyntese (kemisk syntese, oprensning, af peptider vha SolidPhasePepetideSynthesis)
• Enzymkinetik (undersøgelse af enzymers aktivitet, spektroskopisk måling af enzymkinetik)

Den første henvendelse angående SRP skal tages af læreren, som bedes udfylde og sende denne formular til kontaktpersonen herunder.

Kontaktperson: Esben Skovsen, telefon: 99 40 74 84, e-mail: es@nano.aau.dk


Photonics Explorer:


I anledning af at UNESCO har erklæret 2015 for Lysets år, så vil vi på Institut for Materialer og Produktion gerne støtte op om aktiviteter, som forsøger at øge interessen for lys, optik og lys baserede teknologier i folke- og gymnasieskolerne i Danmark. Vi har derfor indledt et samarbejde med EYEST (Excite Youth for Engineering, Science and Technology), som er en europæisk non-profit organisation, der netop arbejder for at øge unge europæeres interesse for videnskab og teknologi via deres såkaldte Photonics Explorer program. Programmet er kort præsenteret i videoen, som kan findes her.


Programmet går ud på, at undervisere i gymnasiet (og de højere klassetrin i folkeskolen) gratis kan bestille en færdig pakke med undervisningsmateriale på den ene betingelse, at lærerne deltager i en halv dags træning, som arrangeres af en lokal partner. Det udleverede materiale koster 150 EUR pr. pakke, som betales af sponsorpenge, så det ikke koster underviserne noget at deltage.

Institut for Fysik/Materialer og Produktion har i 2015 lavet en aftale med EYEST om at være lokal partner for Photonics Explorer programmet i Danmark. Den første workshop blev afholdt den 18. november 2015, hvor elleve undervisere fra en række nordjyske gymnasieskoler fik udleveret og blev undervist i at bruge Photonics Explorer materialet. Vi har stadig 9 Photonics Explorer kits på lager og de forventes at blive udleveret på næste workshop medio februar 2016. Interesserede lærere (og sponsorer) er meget velkomne til at kontakte undertegnede for mere information.

Sponsorer af Photonics Explorer i Danmark:

2015:
Aalborg Universitet (10 kits)
EYEST (10 kits)

Kontaktperson: Esben Skovsen, telefon: 99 40 74 84, e-mail: es@nano.aau.dk

   

Menu

MP på AAU Play

AAU Play er et videounivers, der tilbyder gymnasielærere inspiration til deres undervisning. Videoerne indeholder korte forelæsninger med forskere fra AAU. Til hver forelæsning er der tilknyttet opgavesæt, som gymnasieeleverne kan arbejde med. 

Mass Customization og unikke produkter

I Ann-Louise Andersens forelæsning på AAU Play kan du blive klogere på Mass Customization og finde ud af, hvordan man kan sælge mindre af mere og stadig tjene penge på det!

 

Revner i fly og vindmøllevinger

Se og hør lektor og maskiningeniør Esben Lindgaard fortælle om, hvorfor fly og vindmøllevinger ikke falder ned, selvom de er fyldt med revner.

 

Opdateres med flere videoer i 2021