AAU logo

News show

Reduction of CO2 emissions from island ferries

Reduction of CO2 emissions from island ferries

Niels Gorm Rytter and Line Blander Reinhard from the research group Logistics and Supply Chain Management are working on a research project where the goal is to reduce CO2 emissions from the island ferries in Denmark.

Last modified: 25.09.2018

The goal is to develop a tool that the navigator of the ferry can use for decision support. The tool, a digital "box", will be able to collect and process data and provide a picture of how the ferry is sailing at a given time. On this basis it will be possible determine, whether the ferry is sailing energy efficiently, or whether another e.g. speed or route would be more energy efficient under the given sailing conditions.

The first step of the project is to collect data from three selected ferries: Sejerøfærgen, Femøfærgen and Orøfærgen. This part of the project is expected to finish before Christmas.

Read more about the research project in the Ferry Secretariat's newsletter from September (pp. 4-5 - in Danish). 

 

(Dansk version)

REDUktion AF CO2-UDSLIP FRA Ø-FÆRGER

Niels Gorm Rytter og Line Line Blander Reinhard fra forskningsgruppe Logistics and Supply Chain Management arbejder på et forskningsprojekt, hvor målet er at reducere CO2-udslippet fra ø-færgerne i Danmark.

Det endelige mål er at udvikle et værktøj, den vagthavende navigatør i styrehuset kan bruge til beslutningsstøtte. Værktøjet bliver en digital ”boks”, der kan indsamle og behandle data og give et billede af, hvordan færgen sejler nu. Dermed kan man vurdere, om færgen sejler energieffektivt, eller om fx en anden fart eller rute under de givne sejladsforhold ville være mere energieffektiv.

Første skridt i projektet er at skaffe data fra tre udvalgte færger: Sejerøfærgen, Femøfærgen og Orøfærgen. Denne del af projektet forventet afsluttet inden jul.

Læs mere om projektet i Færgesekretariatets nyhedsbrev fra september (s. 4-5).