AAU logo

News show

Nyt fokus skal inspirere til at tænke bredere

MP-uddannelsen opruster inden for konstruktionsteknik og maskindesign.

Last modified: 01.02.2018

En ændring af studieordningen på ’Maskin og Produktion’-uddannelsen betyder, at projektet på 4. semester fremadrettet skal rettes mod maskindesign i stedet for kranlignende konstruktioner, som tidligere.

Ifølge lektor, Jan Schjødt-Thomsen kan denne ændring åbne op for en bredere projektportefølje, som kan inspirere de studerende til at tænke deres færdigheder ind i flere forskellige projekttyper.  

Han tror på, at de studerende kan fremstå mere attraktive på arbejdsmarkedet, da de kan vinkle deres projekter bedre mod primære problemstillinger, de vil møde efter deres uddannelse.  

 

____________________________________________________________________________________________________

Kort pressemeddelelse - januar 2018

Ændring af MP4 semestrets indhold

I forbindelse med en ændring af studieordningen på ’Maskin og Produktion’-uddannelsens 4. semester ved Aalborg Universitet er det besluttet, at der i projektet skal rettes mere fokus mod design, analyse og konstruktion af maskinelement baserede systemer.

Der har i flere år været fokus på kranlignende konstruktioner. Der har dog været en tendens til at stålkonstruktionsdelen relativt har fyldt for meget. Der vil stadig være fokus på dimensionering og design af svejste detaljer, men samtidigt en større grad af fokus på analyse og design af deciderede maskinelementer.

Vi håber at ændringerne vil give de studerende mulighed for nye spændende udfordringer.