AAU logo

News show

Independent Research Fund Denmark grants projects from our department!

Last modified: 17.05.2018

Independent Research Fund Denmark has granted two FTP1 projects from our department!

- “Design and characterization of pressure pulsation dampeners for systems operated in heavy fluid loading conditions” by Sergey Sorokin and Radoslav Darula  

- “Fatigue-driven Delamination Considering Real Load Spectra” by Brian Bak and Esben Lindgaard

They will both receive grants of 2.6 mill. DKK.

Congratulations! We are looking forward to follow!

 

Descriptions (in Danish):

Design and characterization of pressure pulsation dampeners for systems operated in heavy fluid loading conditions

Højtrykspumper til væske i maskiner giver altid anledning til indre trykpulsationer. Pulsationerne frembringer pulserende kræfter, som vil sætte strukturelle komponenter i svingning og få dem til at udsende uønsket lyd. Af hensyn til sundheden og komforten for brugeren af maskinen er det ønskværdigt, at støjen og vibrationer minimeres uden, at det påvirker pumpens middeltryk og dermed maskinens ydeevne. Projektets videnskabelige ide er at fremkomme med et innovativt koncept til at konstruere en pulsationsdæmper bygget af et skræddersyet akustisk metamateriale. Konceptet baseres sig på en matematisk model af den frembragte virkning, som tager fuld højde for vekselvirkningen mellem struktur og strømning. Det forventede praktiske resultat af projektet vil være 3D printede dæmpere.

Fatigue-driven Delamination Considering Real Load Spectra

Kompositmaterialer anvendes i dag i mange forskellige produkter og konstruktioner, lige fra sportudstyr til vindmøllevinger. Materialerne anvendes typisk i form af laminater, hvor strukturen opbygges lagvist af glas- og kulfiberforstærkede polymerer. Resultatet er typisk tyndvæggede konstruktioner med høj stivhed og styrke i forhold til vægten. Akilleshælen for laminerede kompositter er dog deres ringe styrke igennem tykkelsen, hvilket kan føre til skade og revner mellem de enkelte lag. Højtydende laminerede kompositte konstruktioner, såsom vindmøllevinger, har en lang levetid, hvor de over tid bliver udsat for et komplekst spektra af varierende belastninger alt afhængig af vind- og vejrforhold. Den komplekse belastningshistorik på disse strukturer samt komplekse skadesmekanismer gør det svært at designe effektive og samtidig pålidelige kompositte konstruktioner. Derfor designes sådanne strukturer i dag vha. simple modeller samt erfaring fra tidligere designs, hvilket resulterer i konservative og mindre innovative designløsninger. Der findes i dag en række mere avancerede modeller til prædiktion af skadesudvikling under cykliske belastninger, men ingen af disse modeller er i stand til at håndtere virkelige belastninger. Det er formålet med dette projekt at undersøge og udvikle pålidelige modeller, som kan prædiktere udviklingen af revner i laminerede kompositter. Resultatet vil give mulighed for at designe mere kosteffektive og samtidig pålidelige konstruktioner.